***

สินเชื่อแฟกตอริ่ง 

สินเชื่อแฟกตอริ่ง คือ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากการรับซื้อลูกหนี้
การค้าในรูปแบบเอกสารทางการค้า ที่มีการส่งมอบสินค้า หรือให้บริการเรียบร้อยแล้ว แต่ต้อง
รอเวลาชำระหนี้ตามเครดิตเทอมของลูกหนี้การค้า โดยผู้ใช้บริการวงเงินสินเชื่อแฟกตอริ่ง จะได้รับเงิน
ล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่ให้เครดิตแก่ลูกหนี้ เพื่อนำไปผลิตสินค้าหรือให้บริการในรอบถัดไป

ประโยชน์ของสินเชื่อแฟกตอริ่ง

1.เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กิจการ : หลังส่งสินค้าให้กับลูกหนี้การค้า เพียงคุณนำเอกสารทางการค้า เช่น ใบอินวอยซ์ ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงินฯหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้กับธนาคารคุณก็สามารถรับเงินสดล่วงหน้าได้ทันที สูงสุดถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าอินวอยซ์ และยังได้รับส่วนต่างคืนหลังจากที่ลูกหนี้การค้าของคุณ ได้ชำระเงินตามมูลค่าที่แจ้งในใบอินวอยซ์นั้นๆ


2.เสริมศักยภาพในการแข่งขัน : ด้วยบริการของ สินเชื่อแฟกตอริ่ง ท่านสามารถเสนอเครดิตทางการค้าที่ดีกว่า หรือยืดระยะเวลาการชำระเงินให้กับลูกหนี้การค้า เนื่องจากไม่มีปัญหาทางด้านสภาพคล่อง


3.วงเงินเติบโตได้ตามยอดขาย : ท่านสามารถใช้วงเงินได้ตามยอดขายที่เติบโตขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น


4.หมดปัญหาเรื่องการจัดเก็บหนี้สิน : ธนาคาร จะรับผิดชอบภาระทั้งหมดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของคุณ ตามจำนวนและเวลาที่ระบุไว้ตามเอกสารที่ท่านนำมาขายกับเราช่วยให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก


5.ช่วยจัดทำบัญชีการขาย : ทุกเดือนธนาคาร จะจัดทำบัญชีรายการขายด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมแจ้งสถานะของลูกหนี้การค้านั้น ๆ เป็นรายงานประจำเดือน เพื่อให้ท่านและลูกหนี้การค้าของท่านได้ทราบถึงรายละเอียดการขายต่างๆ 


6.ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ : เพียงมีบุคคลผู้มีอำนาจ ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์มาค้ำประกันเท่า


7.ช่วยเช็คเครดิตลูกหนี้การค้า : เพียงท่านแจ้งชื่อลูกหนี้การค้า และเลขที่บัญชีที่มีอยู่กับธนาคาร ก็สามารถเช็คข้อมูลทางการเงินของลูกหนี้การค้าให้ท่าน เพื่อช่วย เพิ่มความมั่นใจและเป็นประโยชน์ในการค้าขายกับลูกหนี้การค้านั้น ๆ มากขึ้นในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com