ทำไมต้องใช้บริการจัดหาวงเงินสินเชื่อกับเรา 

   Cash-Solution4U รับปรึกษาปัญหาสินเชื่อให้กับทุกๆธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจSME เพื่อให้ทุกๆธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับธนาคารอย่างไร จะนำเสนออย่างไรให้ได้วงเงินสูงสุด เราในฐานะที่ปรึกษาด้านการขอสินเชื่อ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินมากกว่า 10 ปี จะเข้ามาช่วยกิจการของท่านในการติดต่อกับสถาบันการเงิน เตรียมข้อมูลนำเสนอ จัดทำแผนธุรกิจ เจรจาต่อรองทั้งเรื่องวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขวงเงินต่างๆ รวมถึง หลักประกัน ดูแลจัดสรรและเป็นเหมือนเพื่อนธุรกิจที่คอยพลักดัน กิจการของคุณ ไปจนกว่ากิจการจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

ให้คำปรึกษาในการยื่นขอสินเชื่อ

   แนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อ อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับคำ " อนุมัติ " ให้กับธุรกิจของคุณ

  ทำการดำเนินเรื่องขอสินเชื่อให้กับธุรกิจของคุณทุกขั้นตอน จนได้รับคำ อนุมัติ" จากธนาคารพาณิชย์ 
สนับสนุนธุรกิจและเจ้าของธุรกิจ

  เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อตามที่ต้องการ และช่วยวางแผนการขยายของขนาดธุรกิจในระยะยาว

  เตรียมแผนสำรองทางการเงินให้กับธุรกิจ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำธุรกิจ

เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจ

 สนับสนุนในด้านการเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอต่อ สถาบันการเงิน

 สนับสนุนในด้านการเจรจาต่อรองทั้งเรื่องวงเงิน เงื่อนไขวงเงิน และหลักประกัน

 พร้อมให้การดูแลและเป็นพี่เลี้ยงไปจนกว่ากิจการจะได้รับ อนุมัติวงเงิน " สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

 
 
Cash-Solution4U เราคือที่ปรึกษาในการยื่นขอสินเชื่อธุรกิจ
 
  จากประสบการณ์โดยตรงในด้านสายสินเชื่อธุรกิจให้กับสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรคือจุดวิกฤติที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับคำอนุมัติสินเชื่อหรือเงินทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ และจะสามารถจัดการแก้ไขจุดวิกฤติต่างๆดังกล่าวได้อย่างไร โดยรูปแบบวิธีการแบบใดบ้าง จุดสำคัญส่วนใดที่ผู้ประกอบการควรนำเสนอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน ว่าผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ได้นำเสนอไว้ มีผลประกอบการหรือกำไรและสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ได้
สินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อสนับสนุน
และ เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ
ให้ได้ก้าวเดินต่อไปจนประสบความสำเร็จ
SME กู้ง่าย ได้สูงสุด 3 เท่า
"อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร"
สินเชื่อแฟกตอริ่งคือ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทหนึ่ง
ที่เกิดจากการรับซื้อลูกหนี้
การค้าในรูปแบบเอกสารทางการค้า
"อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร"
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่อ Property Loan เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ สำหรับผู้ที่มีหลักประกันตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร ไม่จำกัดการใช้จ่าย ตอบสนองตามความต้องการของผู้กู้ได้เต็มที่
"อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร"
เพิ่มเติม >
CONTACT US
 

 
 
Powered by MakeWebEasy.com